Pastorale eenheid Uw kerkgemeenschap
 

 

U bent nu hier: Home
Pastorale Eenheid Kana

Paasmensen

 

Midden in de dood

in de leegte van leven dat geen leven is,

kan het ook vandaag gebeuren

dat de Verrezene opstaat in ons

en ons omvormt tot wie we ten diepste zijn:

paasmensen,

die de dood

en alles wat scheidt en leegmaakt achter zich laten

en leven alsof de dood voorbij is

en het nieuwe leven

waar alles spreekt van Hem die heet

‘Ik zal er zijn’ al begonnen is.

 

Paasmensen zien:

veel meer dan de dingen

die ons aan het hebben binden,

veel meer dan het uiterlijk vertoon

dat vaak de leegte moet verbergen.

Zij zien verder dan het dodende geweld en onrecht,

verder dan de agressie en het elk voor zich.

Zien tekenen van verrijzenis:

hoe midden in die dood Hij er is,

de grote Aanwezige.

Hoe hij gebeurt

soms overduidelijk

soms incognito:

in een vreemdeling op het strand,

een tuinman

of iemand die per toeval onze wegen kruist

en een eindweegs meegaat.

Zij zien dat de dode niet dood is,

maar enkel uit het gezicht verdwenen.

Zij zien waar leven is

en dat het kruis van gisteren,

het vechten tegen de ontmoediging,

zijn betekenis had,

dat alles zijn zin krijgt

in het breken van het brood

en het delen van het leven.

 

Paasmensen staan op

uit het graf van hun angsten

uit de wonden van het verleden,

met een veerkracht die niet alleen

in henzelf haar oorsprong vindt.

Zij staan op tegen alles wat leven tegenhoudt,

wat mensen minder mens maakt

en leven minder levenswaard.

Zij staan op om engel te zijn;

een engel die de steen wegrolt

die op het leven van medemensen drukt;

die in de donkere chaos licht brengt;

die waar mensen op een dood punt zitten,

nieuw leven mogelijk maakt;

die met een warm hart nabij is,

zo nabij als God.

 

Paasmensen gaan op weg.

Mensen van de weg,

zo werden zij eertijds genoemd.

Hun weg heet: liefde, geloof en hoop,

breken en delen,

doen wat Jezus gedaan heeft,

zijn woord verder spreken,

zijn gebed verder bidden.

Jezus’ weg is niet doodgelopen,

hij loopt door in zoveel paasmensen

tot op vandaag.

Door zijn geest bezield

weten zij zich gezonden

om blinden het zicht te geven,

om verlamden te doen lopen

en monddood gemaakte mensen stem te geven,

om aan armen blijde boodschap te brengen.

Zij zijn met heel hun doen en laten,

met hun manier van leven

vandaag de belichaming van het evangelie.

Zij zijn vandaag het lichaam van Christus.

 

Carlos Desoete