Pastorale eenheid Uw kerkgemeenschap
 

 

U bent nu hier: Home - Sacramenten - Vieringen - Aanvragen - Doopselvieringen
Pastorale Eenheid Kana

Dooppastoraal

je kind laten dopen ?

Geen groter wonder dan een kind dat geboren wordt!

Voor wie gelooft, is een kind het kostbaarste geschenk van God aan twee mensen die elkaar lieffhebben.  Bij het doopsel worden ouders zich nog meer bewust van dit wonder van leven en liefde.  Bij het doopsel smeden de ouders een band tussen hun dopeling en de Heer die verder leeft in zijn Kerk.  Dit uniek moment verdient dan ook alle aandacht.  Daarom hebben de parochiepriesters in overleg met de dekenale conferentie enkele afspraken gemaakt rondom de viering en de voorbereiding van dit uniek moment.

 

doopaanvraag

De ouders vragen tijdig het doopsel aan bij de parochiepriester (zeker twee maanden voor de geplande doopdag).  Daarop zal de priester of doopcatechist contact opnemen met de ouders om de verschillende stappen bij de voorbereiding van het doopsel te bespreken.

 

doopvoorbereiding

Bij het eerste contact met de priester wordt de doopdatum afgesproken en de datum waarop de ouders deelnemen aan een gespreksmoment.

Praktische tips in verband met doopboekje, doopkaars, enz. komen aan bod.

Aan dit vormingsmoment mag men gerust deelnemen binnen een andere pastorale eenheid naar geland de datum het best uitkomt.

 

doopviering

Er is vreugde in de hele kerkgemeenschap.

"God houdt van je kindje" zegt de priester "de naam van je kindje staat geschreven in de palm van Gods hand."  Geen mens heeft zich zo in Gods handen gelegd als Jezus;  Hij gaat ons voor in geloof en liefde.  Hij is een man van hoop.  De eerste christelijke gemeenschap waarin men thuis mag zijn, is het gezin en de eigen familie.  Daarom is het doopsel van het kind een gebeuren dat door de hele gelovige gemeenschap beleegd en gevierd wordt.  Door tijdig contact op te nemen met de doopselpriester is het wellicht mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de ouders rondom het tijdstip van het doopsel.  Dopen kan voorlopig nog door gaan in de drie kerken van de pastorale eenheid Kana op zaterdagen.  Voor de gezinnen van buiten de pastorale eenheid Kana zullen de dopen meestal gebeuren op een bepaalde zaterdag in de maand.  Slechts uitzonderlijk wordt er op een ander tijdstip gedoopt, maar nooti op zondagen.  Ook als familie een vreemde priester of diaken wil laten voorgaan blijft dit op de momenten dat het voorzien wordt.

 

Contact : prluc(at)pastorale-eenheid-kana.be