Pastorale eenheid Uw kerkgemeenschap
 

 

U bent nu hier: Home - Sacramenten - Vieringen - Aanvragen - Huwelijkpastoraal
Pastorale Eenheid Kana

Huwelijkspastoraal

Wij willen trouwen voor de kerk... geen vanzelfsprekendheid!

Hoe regelen we dat?

 

Huwelijkspastoraal

 

 

 

 

  • Een sprong in het onbekende wagen met die andere?
  • Met elkaar een levenslang liefdesengagement aangaan?
  • Gods zegen vragen over jullie relatie?
  • Hopen op Gods nabijheid en genade.
  • Als gehuwden zelf die genade zijn voor anderen.

 

Daar begin je toch niet onvoorbereid aan?

Want... waarom kies je voor elkaar ?

Welke toekomst heb je samen voor ogen?

Waarom kies je voor een kerkelijk huwelijk?

En.. wat heeft God daarmee te maken?

 

Huwelijksvoorbereidingsdag

  • je houdt van elkaar
  • je wil investeren in je relatie een leven lang
  • je woont samen en wil nu de stap zetten te trouwen
  • je wil voor de kerk trouwen
  • je wil een diepere zin geven aan je trouwbelofte

 

Een structuur van een viering kan als volgt zijn:

 

                           huwelijkspastoraal 2

 

Schema van de kerkelijke huwelijksviering

 

 

Het kerkelijke huwelijk is een volwaardige viering op zichzelf.
Het gebeurt dat dit gepaard gaat met een eucharistie voor wie dat wenst,
bvb. wanneer jullie regelmatig deelnemen aan de zondagsmis.
In het voorbereidende gesprek met de priester maken jullie een keuze.

Het is niet verplicht om zelf een boekje voor je huwelijksviering te maken.
Wil je dat toch doen, dan helpen we je graag op weg.
Maak je boekje zeker in overleg met de voorganger van de viering.
Vraag zijn mening vooraleer te kopiëren.

Hieronder vind je het schema van een huwelijksviering.
Wat in grijs staat valt weg wanneer je huwt in een gebedsviering.

 

I. Opening van de dienst

Muziek of zang

Verwelkoming (door priester, eventueel ook door koppel)

Gebed om vergeving

Openingsgebed

 

II. Dienst van het woord

Eerste lezing

Muziek of zang

Evangelielezing

Homilie (door priester)

 

III. De huwelijkssluiting

Inleiding (getuigen komen erbij staan)

Ondervraging en Trouwbelofte

Kerkelijke bevestiging

Zegening en overreiking van de ringen

Overige symboliek (kaars? kruisje?

Muziek of zang (waarbij gewoonlijk ondertekening van het huwelijksregister)

Voorbeden

 

IV. Dienst van de tafel

Offerande (Aanbrengen van brood en wijn, vaak tijdens lied)

Gebed over brood en wijn

Groot dankgebed

 

Onze Vader

Huwelijkszegen (Evt. ook zegen over kaars, kruisje…)

Vredeswens (Met een kort liedje?)

Communie (Delen van brood en wijn)

Lied of muziek

Bezinnende tekst (hoeft niet!

 

V. Einde van de dienst

Slotgebed

Dankwoordje (door koppel, vb. van de ouders, hoeft niet!)

Zegen en zending

Muziek of zang

 

 

Een kerkelijk huwelijk vraag je best aan zo snel je de datum weet. Dit mag gerust een jaar vooraf zijn.

Je kan dat doen bij pastoor Luc De Graeve 059/704897 of prluc(at)pastorale-eenheid-kana.be

Als je zeker wil zijn of een datum nog vrij is kan je altijd contact opnemen.