Pastorale eenheid Uw kerkgemeenschap
 

 

U bent nu hier: Home - Sacramenten - Vieringen - Aanvragen - Vormsel
Pastorale Eenheid Kana

Vormsel

"Het kind wordt - na zijn doopsel, na zijn eerste communie en gedurende zijn ganse kinderleven - herhaaldelijk uitgenodigd zijn geloof te belijden.

 

Nu spreken de vormelingen meer bewust hun geloofsbelijdenis uit.
Daarmee beamen zij het geloof van de Kerk, waarin zij vroeger gedoopt werden "
"Is het doopsel het sacrament van Pasen, dan is het vormsel het sacrament van Pinksteren.

 

 

Kinderen worden gevormd in de parochie waartoe hun ouders behoren. Wanneer dit niet de parochie is waar de ouders feitelijk wonen, zullen zij de toelating vragen van de pastoor of van de parochiale verantwoordelijke voor catechese in de parochie waar ze wonen.

 

De vormselviering zelf dient in het verlengde te liggen van de vormselvoorbereiding. Men zal trachten de jongeren zelf, hun ouders, familie en heel de parochiegemeenschap actief te betrekken bij de viering.

 

Ook de taak van de vormselpeter en de vormselmeter moet duidelijk benadrukt worden. Die peter en meter kunnen ouders of familieleden zijn, catechisten of de peter of de meter van bij het doopsel, ofwel iemand uit de gemeenschap die een band heeft met de vormeling ofwel de volwassene die de vormeling tijdens zijn voorbereiding volgde.

 

In onze pastorale eenheid wordt de vormselcatechese gezamelijk georganiseerd.  Dat houdt in dat sommige activiteiten worden georganiseerd op 1 van de 3 parochies voor alle vormelingen.

 

In september krijgen kinderen die in het zesde leerjaar zitten van een Oostendse school een folder van de dekenij om kenbaar te maken aan de parochie dat ze willen gevormd worden.

 

Daarna worden de ouders uitgenodigd voor een ouderavond waar alles wordt uitgelegd en kan men zich als men wil zich inschrijven op de parochie waar men woont.

 

De catechese omvat enkele verplichte beurten en dan een aantal vrijwillige beurten.

 

Informatie kan worden gevraagd bij:     

Ann Cresis - ann.cresis(at)pandora.be +32 59 803384