Pastorale eenheid Uw kerkgemeenschap
 

 

U bent nu hier: Home - Sacramenten - Vieringen - Aanvragen - Ziekenzalving
Pastorale Eenheid Kana

De ziekenzalving

Het laatste sacrament waar we even mogen over nadenken is de 'Ziekenzalving'

Jarenlang werd dit sacrament ook het ‘laatste sacrament’ genoemd, omdat het enkel nog aan stervenden werd toegediend. Maar eigenlijk dienen we de ‘Ziekenzalving’ veel ruimer te bekijken.
In oorsprong - en op het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) opnieuw naar voor gehaald - is de ziekenzalving bedoeld voor alle zieken. Dit om hen bijstand van de Kerk te geven. Het gebed van mensen bij zieken is belangrijk. In de brief van Jacobus wordt al de eerste keer gewag gemaakt van de ziekenzalving: “ Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.” (Jacobus 5,14-15)
Het bidden en zalven is om de zieke te genezen. Daarom is het in die context goed de ziekenzalving te laten gebeuren bij ernstig zieken, bij mensen die voor een grote operatie staan, bij chronisch zieken, en niet enkel bij stervenden.
Heel vaak kom ik het tegen dat mensen ‘bang’ zijn van de ziekenzalving, omdat het schijnbaar het einde van het leven zou inluiden. Zoals ik al vertelde is dit niet de bedoeling.

 

 

Het blijft natuurlijk zinvol om ook aan stervenden de ziekenzalving toe te dienen. Om hen wat rust en verlichting te schenken bij het nakende einde. Voor heel wat mensen betekent dit moment van ziekenzalving een bevestiging van wat ze zelf voelen. Stervenden weten waar ze aan toe zijn, dit heb ik al heel dikwijls ondervonden. Het moment dat de familie bij een stervende komt is al helend en zalvend voor de zieke door het gebed en de steun op dit moeilijk moment. Daarom is het goed dat familie en vrienden aanwezig zijn op dat moment.

Laten we de ‘Ziekenzalving’ zo ruim mogelijk benaderen. Zo kunnen we als kerkgemeenschap zieken biddend en zalvend nabij zijn, welke ziekte ze ook hebben. Laten we die opdracht ter harte nemen in de voetsporen van Jezus die zalvend en genezend zieken nabij was.

U kan contact opnemen met pastoor Luc De graeve 059/704897 of prluc(at)pastorale-eenheid-kana.be